Stofvangende tapijttegels oplossing voor scholen

Stofvangende tapijttegels oplossing voor scholen

Stofvangende tapijttegels en compacte luchtfilters zijn een oplossing voor scholen zonder systeem voor luchtbehandeling.
Op scholen in een omgeving met een slechte luchtkwaliteit hebben kinderen vaker last van luchtwegklachten. Met compacte luchtfilters en stofvangende tapijttegels kunnen scholen een groot deel van het fijnstof in klaslokalen wegfilteren. Vooral scholen die geen centraal luchtbehandelingssysteem hebben, kunnen hiermee de luchtkwaliteit in de klassen eenvoudig verbeteren.
Dit blijkt uit een studie van het Radboudumc.

Het Nijmeegse universitair medisch centrum heeft een en ander op een rijtje gezet in een nieuwspublicatie van vandaag.De onderzoekers stellen allereerst vast dat veel scholen in Nederland onvoldoende mogelijkheden hebben om goed te ventileren. Vaak kunnen immers alleen de deuren en ramen open. Door geluidsoverlast en kou gebeurt dit meestal alleen tijdens lesonderbrekingen. Hierdoor lopen de fijnstofconcentraties in de klas zover op, dat kinderen er astmatische of allergische klachten van kunnen krijgen.
Het binnendringen van fijnstof is weliswaar te voorkomen door alle binnenkomende lucht over stoffilters te leiden, maar bijna de helft van de basisscholen heeft hiervoor geen centraal luchtbehandelingssysteem. De onderzoekers van het Radboudumc bekeken dan ook de mogelijkheid om in een schoolgebouw zonder een dergelijk systeem toch iets te doen aan de luchtkwaliteit. Ze onderzochten de combinatie van compacte luchtzuiveraars en stofvangende tapijttegels.

De luchtfilters in de compacte luchtzuiveraars verwijderen vooral de zwevende stofdeeltjes, terwijl het tapijt de stofdeeltjes vasthoudt en daarmee voorkomt dat deze opnieuw in de lucht komen. Op basis van eerder uitgevoerd laboratoriumonderzoek was de verwachting dat in een lokaal met twee luchtzuiveraars en de tapijttegels meer dan 90 procent van het fijnstof uit de lucht verwijderd kan worden. In de praktijk blijken de luchtfilters en tapijttegels in een ongebruikt lokaal de stofconcentraties te verminderen met 51 tot 87 procent. Tijdens lesuren loopt deze vermindering terug naar 27 tot 43 procent. Onderzoeksleider Paul Scheepers: “De praktijk blijkt weerbarstiger dan de laboratoriumtesten aangeven. De aanwezigheid van een groot aantal personen per vierkante meter heeft blijkbaar invloed op de effectiviteit van de geteste oplossingen. Dat er desondanks een substantieel effect is gevonden beschouw ik als aanmoediging om hier verder naar te kijken.

Door het terugdringen van fijnstof in de klas kunnen luchtwegklachten bij kinderen verminderen.”
Het onderzoek van het Radboudumc werd gedurende vijf weken bij twee Gelderse basisscholen uitgevoerd en is het eerste onderzoek waarin deze technische oplossingen in de dagelijkse praktijk zijn getest. Er zal nog verder gekeken moeten worden naar de invloed van het onderhoud aan de luchtfilters en het reinigen van het tapijt over een veel langere periode. Verder willen de wetenschappers het onderzoek uitbreiden naar een groter aantal scholen, waarbij ook de effecten op de gezondheid van schoolkinderen en leerkrachten worden meegenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en in samenwerking met Philips, Desso, de GGD en de KU Leuven. De resultaten van de studie zijn verschenen in Environmental Science: Processes & Impacts.

 

(Vloerenplein, 17-11-2014)

 

Stofvangende tapijttegels Desso

Stofvangende tapijttegels Modulyss Modulyss_In-groove_NL-vloerencentrale

Stofvangende tapijttegels Modulyss Pure Air100

Categories: Nieuws